Συμμετέχοντες Φορείς

0

Ερευνητές

0

Νέοι Ερευνητές

0

Συντονιστής του έργου είναι o ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων και συμμετέχουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής, και η εταιρεία Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση

Το έργο ExoPeachealth υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος», (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ) με κωδικό ένταξης Τ2ΕΔΚ-02759 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 686.130,00€.

Τελευταία Νέα

λογότυπο exo peach 2 health

Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου ExoPeach2Ηealth

Την Πέμπτη 01-07-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, η Εναρκτήρια Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ExoPeach2Ηealth» με τίτλο «Νέες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ερευνητική Ομάδα