Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου ExoPeach2Ηealth

Την Πέμπτη 01-07-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, η Εναρκτήρια Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ExoPeach2Ηealth» με τίτλο «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου τηςροδακινιάς». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που συγχρηματοδοτείται από την EE και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, διάρκειας 30 μήνες και συνολικού προϋπολογισμού 686.130,00€.

Το έργο ExoPeachealth αποβλέπει στην αξιοποίηση νέων φυτοπροστατευτικών προσεγγίσεων και εφαρμογή -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος τα μέλη των ερευνητικών ομάδων των εμπλεκόμενων φορέων: (1) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) – Συντονιστής φορέας, (2) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, (3) το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (4) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, (5) Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής, και (6) η εταιρεία Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ. Συντονιστής και  επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ Αντώνιος Ζαμπούνης (ΙΓΒ&ΦΠ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο συντονιστής του Έργου παρουσίασε αναλυτικά το έργο, στη συνέχεια οι υπεύθυνοι των Ενοτήτων Εργασίας ανέλυσαν τις προγραμματισμένες δράσεις που εμπλέκονται για την υλοποίηση των παραδοτέων και στο τέλος ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον καλύτερο προγραμματισμό υλοποίησης του έργου.

 

Εναρκτήρια Συνάντηση