2η Συνάντηση του Έργου ExoPeach2Ηealth

Η 2η συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του έργου «ExoPeach2Ηealth» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 Ιουνίου 2022. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα επιστημονική πρόοδος ανά ενότητα εργασίας του έργου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα διαχειριστικά θέματα του έργου.