Ερευνητική Ομάδα Έργου

Κύρια Ερευνητική Ομάδα

φωτογραφία ΑΝΤΩΝΗΣ_ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ

Αντώνιος
Ζαμπούνης

Συντονιστής & Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Εντεταλμένος
Ερευνητής

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία Θωμίδης

Θωμάς
Θωμίδης

καθηγητησ

Διεθνές Πανεπιστήµιο
της Ελλάδος

φωτογραφία Παπλωματάς

Επαμεινώνδας
Παπλωματάς

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας -Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής -ΓΠΑ

φωτογραφία Μαδέσης

Παναγιώτης
Μαδέσης

Συνεργαζόμενο
Μέλος ΔΕΠ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία Λογκιτζίδης

Δημήτριος
Λογγιζίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Αγροτικός Συνεταιρισµός Επισκοπής

φωτογραφία Χρήστος Πανταζής

Σωτήριος
Πανταζής

Γενικός
Διευθυντής

Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Συντονιστής Φορέας)

φωτογραφία ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης
Γανόπουλος

Κύριος
Ερευνητής

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία Καλύβας

Απόστολος
Καλύβας

Κύριος
Ερευνητής

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θωμάς Σωτηρόπουλος

Διευθυντής
Ερευνών

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία Μαλούπα Ελένη

Ελένη
Μαλούπα

Διευθύντρια
Ερευνών

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

Αναστασία
Μπούτσικα

Ερευνητικό
Προσωπικό

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗ

Χαρίκλεια
Καβρουματζή

Ερευνητικό
Προσωπικό

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

φωτογραφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αναστασία
Παπαγεωργίου

Ερευνητικό
Προσωπικό

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΒ&ΦΠ

Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

λογότυπο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Πολυξένη
Σουλοπούλου

Ερευνητικό
Προσωπικό

λογότυπο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Μαρία
Παρεσίδου

Ερευνητικό
Προσωπικό

λογότυπο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ιωάννα
Προδρόμου

Ερευνητικό
Προσωπικό

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας -Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής -ΓΠΑ

φωτογραφία Τσιτσιγιάννης

Δημήτριος
Τσιτσιγιάννης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας -Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής -ΓΠΑ

φωτογραφία Τζάμος

Σωτήρης
Τζάμος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας -Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής -ΓΠΑ

φωτογραφία Μανιάτης

Ελισσαίος
Μανιάτης

Ερευνητικό
Προσωπικό

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας -Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής -ΓΠΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία Καραμιχάλη

Ιωάννα
Καραμιχάλη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΚΑΡΑΠΕΤΣΗ

Λευκοθέα
Καραπέτση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία Στεφανίδου

Ελένη
Στεφανίδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία Πρατσινάκης

Εμμανουήλ
Πρατσινάκης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

φωτογραφία Ντέβε

Γεωργία-Μαρία
Ντεβέ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών

Αγροτικός Συνεταιρισµός Επισκοπής

λογότυπο ΑΣ Επισκοπής

Χρήστος
Μιχαηλίδης

Υπεύθυνος
Γεωπόνος

Αγροτικός Συνεταιρισµός Επισκοπής

Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ

φωτογραφία Χατζηδημόπουλος

Μιχάλης
Χατζηδημόπουλος

Διευθυντής
Πειραματισμού

Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ