Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το 3ο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και πρωτοπόρος εκπαιδευτικός και επιστημονικός φορέας της χώρας στο πεδίο της Γεωργίας. Από το 1920, το ΓΠΑ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρώπης και στη διαμόρφωση πολιτικής, πραγματοποιώντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις γεωπονικές επιστήμες. Το ΓΠΑ εκπληρώνει αξιόλογο ρόλο σαν σύμβουλος του κράτους σε γεωπονικά και περιβαλλοντικά θέματα και είναι ενεργό, . Από το 2002, το ΓΠΑ έχει αναλάβει πάνω από 1000 ερευνητικά προγράμματα. Το 2010 διαχειρίστηκε 438 ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Το ένα τέταρτο αυτών ήταν μεγάλης κλίμακας προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλαπλούς συμμετέχοντες φορείς. Κατά μέσο όρο μεταξύ 2007 και 2009, το ΓΠΑ διαχειρίστηκε 8 εκατομύρια Ευρώ το χρόνο για χρηματοδότηση έρευνας Πιο συγκεκριμένα, το ΓΠΑ συμμετείχε σαν Συντονιστής Φορέας σε 53 προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (TEMPUS, ERASMUS, LIFE, EUscientificprojects: FP5, FP6, FP7, Horizon 2020). Η συμβολή του ΓΠΑ αφορά ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και προστασία του περιβάλλοντος, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών: ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, φυτοϋγεία, βιολογική γεωργία, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, τεχνολογίες πληροφορία και επικοινωνίας

ΕΦ-ΓΠΑ:

Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΦ-ΓΠΑ) που ιδρύθηκε το 1943 και είναι το αρχαιότερο Φυτοπαθολογικό Εργαστήριο των Ελληνικών ΑΕΙ. Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται σε ερευνητικό επίπεδο με την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών, τη διάγνωση ασθενειών και τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων παθογόνου – φυτού ξενιστή. Η ερευνητική ομάδα του ΕΦ-ΓΠΑ αποτελείται από

 1) τον Καθηγητή Ε. Παπλωματά, Φυτοπαθολόγο (http://efp.aua.gr/el/userpage/38) ειδικό στην διάγνωση και επιδημιολογία,

2) τον Αν. Καθηγητή Δ. Τσιτσιγιάννη Φυτοπαθολόγο (http://efp.aua.gr/el/userpage/52) ειδικό στη μελέτη επιδημιολογίας, παραγωγή μυκοτοξινών και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών,

3) Αν. Καθηγητής Σ. Τζάμος Φυτοπαθολόγο (http://efp.aua.gr/el/userpage/52): αντιμετώπιση ασθενειών, βιολογική καταπολέμηση και επαγωγή μηχανισμών άμυνας ξενιστή,