Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται στην Αγροβιοτεχνολογία όπου συμβάλλει καθοριστικά στη γενετική χαρτογράφηση, την αξιοποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Eίναι το μοναδικό εξειδικευμένο Ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα για τη Γενετική των Φυτών και τη Γονιδιωματική, μεταγραφομική και μεταγενομική ανάλυση. Η αποστολή του INAB είναι στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της σύγχρονης αγροβιοτεχνολογίας. Το INAB διαθέτει εκτενή εμπειρία σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα Ε & Α, καθώς και παροχή υπηρεσιών και μεταφορά τεχνολογίας των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σε στενή συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς (i) ταυτοποιεί με σύγχρονο τρόπο, με την χρησιμοποίηση –ομικών τεχνολογιών, είδη και ποικιλίες από τη χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας και διατροφικά προϊόντα από τα συγκεκριμένα είδη και ποικιλίες (ii) καθοδηγεί την ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών και αναπτύσσει νέα τρόφιμα με ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά και (iii) αξιοποιεί διάφορους μικροοργανισμούς και φυτά σαν «εργοστάσια» παραγωγής υλικών υψηλής αξίας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Επιπλέον Η ομάδα του Δρ. Μαδέση του ΙΝΕΒ έχει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην μελέτη του στρες των φυτών, την ανάπτυξη φυτών ανθεκτικών στο στρες, τη γενότυπη των φυτών, της μοριακής σήμανσης και της ανάλυσης HRM. Ιδιαίτερη τεχνογνωσία διαθέτει επίσης στις ομικές τεχνολογίες και την βιοπληροφορική ανάλυση καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η μελέτη βιοσυνθετικών μονοπατιών σχετικά με την ανθεκτικότητα σε βιοτικά και αβιοτικά στρες και επίσης στην παραγωγή πολύτιμων προϊόντων και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και επίσης την ταυτοποίηση ειδών, την αναγνώριση βακτηρίων και μυκήτων και την ανίχνευση της νοθείας. Το εργαστήριο του Δρ. Μαδέση είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, έχει βραβευτεί για την συμβολή του στην έρευνα από το ΥΠΑΑΤ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίσης συμμετέχει με επιτυχία σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ, διακρατικά, ευρωπαϊκά και ιδιωτικά συμβόλαια