Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ

Η εταιρεία Φυτοπαθολογικές Έρευνες ΕΠΕ με διακριτό τίτλο “ANADIAG HELLAS” Ιδρύθηκε το 2002 και είναι ιδιωτική εταιρεία ερευνών επί συμβάσει.

 

Σκοποί της είναι

  1. Η διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων για την πρώτη αξιολόγηση ή την αξιολόγηση για την έγκριση κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (χημικών και βιολογικών) στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  2. Η διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων για την πρώτη αξιολόγηση ή την αξιολόγηση για την έγκριση κυκλοφορίας λιπασμάτων, βιοδιεγερτών και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Τη διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων αξιολόγησης ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
  4. Η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τον γεωργικό κλάδο.

Οι μελέτες αυτές γίνονται στον Αγρό στο θερμοκήπιο και το εργαστήριο

Συγκεκριμένα διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις

  1. Από το Υπουργείο Γεωργίας κατά τις αρχές ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας(ΟΠΠΑ) για την διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων, αποτελεσματικότητας και φυτοτοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων βιοδιεγερτών και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. (Ελέγχεται κάθε 5 έτη)
  2. Από το Γενικό χημείο του κράτους κατά Good Laboratory Practice για την διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων που αξιολογούν τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο φυτά. (Ελέγχεται κάθε 2 έτη)
  3. Από το Γενικό χημείο του κράτους κατά Good Laboratory Practice για την διενέργεια δοκιμών- μελετών- πειραμάτων τοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες (οικοτοξικολογικές μελέτες). Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται και εκτός Ευρώπης. (Ελέγχεται κάθε 2 έτη)

Διαθέτει Εγκαταστάσεις: Γραφεία και Εργαστήρια στη Βέροια Ν. Ημαθίας, το Ηράκλειο της Κρήτης και την Αμαλιάδα Ν. Ηλείας.