Η Ασθένεια του Εξώασκου της Ροδακινιάς

Η πρόταση ExoPeach2Ηealth βασίζεται στην κάλυψη ενός σημαντικότατου κενού στη μελέτη της ασθένειας του εξώασκου στη ροδακινιά ειδικότερα στη χώρα μας. Η ροδακινιά είναι το πρώτο σε έκταση και σε παραγωγή φυλλοβόλο οπωροφόρο δένδρο στη χώρα μας. Παράλληλα, ο εξώασκος είναι από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της ροδακινιάς. Η ασθένεια παρουσιάζει σημαντική έξαρση ειδικά τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Το είδος Taphrina deformans προσβάλλει την ροδακινιά αλλά και την αμυγδαλιά. Εκτός από την οικονομική του σημασία το παθοσύστημα ροδακινιάς / εξώασκου αποτελεί ένα αρκετά υποσχόμενο σύστημα μελέτης των επαγόμενων αντιδράσεων άμυνας των φυτικών ξενιστών αλλά και των μηχανισμών μολυσματικότητας των φυτοπαθογόνων μυκήτων που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα.