Σκοπός

Το έργο ExoPeachealth αποβλέπει στην αξιοποίηση νέων φυτοπροστατευτικών προσεγγίσεων και εφαρμογή -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

φωτογραφία εξωασκός5