Στόχοι

  •  Ανάπτυξη λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης εμφάνισης της ασθένειας και η προσαρμογή αυτού στης κλιματικές συνθήκες της Ημαθίας που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ροδακινο-παραγωγικές περιοχές της χώρας.

 

  • Μελέτη της επιδημιολογίας του παθογόνου και η συσχέτιση της προσβολής με την προτίμηση ως προς την επιλογή του ξενιστή ή του οργάνου προσβολής, καθώς και η εκτίμηση της έντασης προσβολής σε σχέση με τις καλλιεργητικές φροντίδες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

 

  • Διατοπική διερεύνηση της γενετικής παραλλακτικότητας και της διασποράς των πληθυσμών του παθογόνου.

 

  • Έγκυρη και αξιόπιστη ποσοτική ανίχνευση και διάγνωση των παθογόνων καθώς και η ακριβής μοριακή γενοτύπιση των παθογόνων αιτιών.

 

  • Αξιολόγηση της ευαισθησίας στελεχών των παθογόνων αιτίων σε διάφορα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα καθώς και η δοκιμή νέων φιλικότερων σκευασμάτων.

 

  • Προσδιορισμός του ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού μικροβιώματος με τη συνδυαστική εφαρμογή μεταγονιδιωματικών HTS τεχνολογιών και κλασικών φυτοπαθολογικών μεθοδολογιών που θα διαλευκάνουν τις αλληλεπιδράσεις κυρίως του ενδοφυτικού μικροβιώματος με την ασθένεια του εξώασκου

 

  •  Μελέτη της νουκλεοτιδικής και δομικής παραλλακτικότητας γονιδιακών θέσεων που σχετίζονται με τις μοριακές αντιδράσεις άμυνας στον εξώασκο με στοχευόμενη επαναλληλούχιση του γονιδιώματος.